Medium White Rectangular Plate

i-cRXPzTX-M.jpg
i-VDFZ2Hb-XL.jpg
i-FDV4r8F-L.jpg
IMG_1010-Tracy-Pottery-2015-08-24.jpg
i-GKkJpTD-XL.jpg
i-fsZNMN9-M.jpg
Japanese Slipware2.jpg
i-cRXPzTX-M.jpg
i-VDFZ2Hb-XL.jpg
i-FDV4r8F-L.jpg
IMG_1010-Tracy-Pottery-2015-08-24.jpg
i-GKkJpTD-XL.jpg
i-fsZNMN9-M.jpg
Japanese Slipware2.jpg

Medium White Rectangular Plate

80.00

Medium plate with free slip decoration

Artist: Naoyuki Inoue

Size: 3 cm h x 12.8 w x 17.5 l / 1.2 in h x 5 w x 6.9 l             

Weight: 338 g / 12 oz

Add To Cart